Avinor AS: Ola Henrik Strand valgt inn i styret

På generalforsamling i Avinor, 3. januar 2012, ble Ola Henrik Strand valgt inn i styret i selskapet. 

Strand erstatter Petter Jansen, som trekker seg fra styret i Avinor på grunn av endret arbeidssituasjon. Ola Henrik Strand (f. 1957) er bosatt i Trondheim og er daglig leder i Coop Norge. Han har bakgrunn som administrerende direktør i SAS Braathens, SAS Norge og Scandinavian Ground Services.

- Med sin brede ledererfaring, både fra luftfart og annen virksomhet, vil han være et positivt bidrag til styret i Avinor, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.  

Styret i Avinor består etter generalforsamlingen av følgende personer:

Styreleder Ola Mørkved Rinnan, Hamar
Nestleder Kristin Vangdal, Tromsø
Oddbjørg Starrfelt, Time
Dag Helge Hårstad, Stjørdal
Eli Skrøvset, Bærum

Ola Henrik Strand, Trondheim
Helge Løbergsli, Gjemnes
Heidi Anette Sørum, Jessheim
Christian Berge, Stavanger
Grete Ovnerud, Sola

Generalforsamlingen vedtok også at Avinor hvert år skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Dette er en oppfølging av stortingsmelding nr. 13 (2010-2011) - Aktivt eierskap. Erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte skal Avinor legge fram i forbindelse med framlegging av årsregnskapet. 

Avinor AS er et heleid statlig aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser, og samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.


For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)