Avinor skal planlegge for en stor lufthavn ved Mo i Rana

- Regjeringen er opptatt av å sikre en effektiv framdrift i arbeidet med ny flyplass ved Mo i Rana. Vi ber derfor Avinor om å planlegge en stor, regional lufthavn som er dimensjonert for å betjene passasjerflyene som trafikkerer våre største flyplasser. Dette vil forbedre tilbudet og vil komme både folk og næringsliv i regionen til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har i dag sendt et brev til Avinor AS med presiseringer knyttet til selskapets videre arbeid med planlegging og utforming av en konsesjonssøknad for en ny lufthavn ved Mo i Rana.

Ny stor lufthavn ved Mo i Rana er primæralternativet
Avinor skal ta utgangspunkt i en ny, regional lufthavn ved Mo i Rana som primæralternativ for det videre arbeidet med en konsesjonssøknad. Den nye lufthavnen skal betjene fly som i dag opererer på de større flyplassene i landet.

Dersom det i planleggingsarbeidet framkommer særskilte forhold som taler for andre løsninger enn dette, skal Avinor informere departementet før selskapet gjør ferdig konsesjonssøknaden.  

Forholdet til Mosjøen lufthavn, Kjærstad
For å sikre en et best mulig beslutningsgrunnlag planlegger Samferdselsdepartementet en ekstern utredning av konsekvensene ved en ny lufthavnstruktur på Helgeland. Samferdselsdepartementet kan derfor ikke nå avklare noe nærmere om framtida for Mosjøen lufthavn, Kjærstad.

Bruk av den lokale kompetansen
Prosjektet for en ny lufthavn ved Mo i Rana har i stor grad blitt drevet fram og utredet lokalt. Samferdselsdepartementet understreker at Avinor i det videre arbeidet bør benytte seg av den kompetansen man sitter med lokalt og det arbeidet som der er gjennomført. Dette er viktig for å sikre en god framdrift i den videre plan- og konsesjonsprosessen og for å unngå dobbeltarbeid.

Konsesjonssøknaden
Avinor har opplyst om at en konsesjonssøknad kan være klar høsten 2015, men da må visse forutsetninger være oppfylt. Samferdselsdepartementet anser dette som tilfredsstillende. Opplegg for finansiering vil bli sett i sammenheng med den kommende konsesjonssøknaden.


For flere opplysninger - se:

  • Brev av 24. september 2014 fra Samferdselsdepartementet til Avinor AS (pdf)


For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)