Baneservice AS: To nye styremedlemmer valgt inn på generalforsamling

Report this content

- Med Christel Borge og Harald Nikolaisen styrkes styret i Baneservice på områdene forretningsutvikling, strategi og utbygging. Selskapet er med dette godt rustet til å løse arbeidsoppgaver og møte utfordringer i det jernbanetekniske markedet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 

Christel Borge og Harald Nikolaisen ble under dagens generalforsamling i Baneservice AS valgt inn som nye aksjonærvalgte styremedlemmer. Generalforsamlingen gjenvalgte Thor Svegården og Cecilia Elizabeth Rudolfsson. Generalforsamlingen anbefaler overfor styret at Thor Svegården fortsetter som styreleder.

Erfaring fra forretningsutvikling, strategi og utvikling
Christel Borge (f. 1967) er strategidirektør i Telenor. Hun har tidligere hatt andre verv i konsernet, og har erfaring fra Schibsted og McKinsey. Borge har styreerfaring fra Telenor-interne styrer og fra Sparebank1 Midt-Norge, BKK Bredbånd og SND Invest.

Harald Nikolaisen (f. 1967) er administrerende direktør i Statsbygg. Han har tidligere vært utbyggingsdirektør i Jernbaneverket og har erfaring fra NSB, Norsk Hydro og Statoil. Nikolaisen er leder for styringsgruppen ”Charter for en skadefri byggenæring”, og har deltatt i flere faglige forsknings- og utviklingsprosjekter innen prosjektgjennomføring. Nikolaisen ble også nylig oppnevnt som styremedlem i veiselskapet Nye Veier AS.

Styrets sammensetning
Etter generalforsamlingen består styret av:

Thor Svegården (aksjonærvalgt)
Cecilia Elizabeth Rudolfsson (aksjonærvalgt)
Ann Pedersen (aksjonærvalgt)
Christel Borge (aksjonærvalgt)
Harald Nikolaisen (aksjonærvalgt)
Geir Meling Jacobsen (valgt av de ansatte)
Tom Bragen (valgt av de ansatte)
Ole Christian Rognlien (valgt av de ansatte)

Bakgrunn om Baneservice
Baneservice AS er et heleid statlig aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser og samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet. Baneservice leverer maskin-, terminal- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg.


For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressekontakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)