Bratsbergbanen: Dieseldrevne togsett byttes ut med elektrisk togmateriell

- Med elektrisk togmateriell på Bratsbergbanen får passasjerene mellom Porsgrunn og Notodden en mer miljøvennlig reise. Sammenliknet med dieseltogene er de elektriske togsettene mer driftssikre og dette bidrar til bedre punktlighet i togtrafikken. Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at togmateriellet på Bratsbergbanen i dag fornyes.

De elektriske togsettene skal kjøres til og fra Notodden stasjon som følge av at jernbanestrekningen derfra og til Kollektivterminalen på Notodden ikke er elektrifisert. Telemark fylkeskommune har ansvaret for å tilby tilbringertjeneste mellom Kollektivterminalen og Notodden stasjon. 

Togmateriell og billettpriser

Det er i hovedsak togsett av typen 69 som settes inn på Bratsbergbanen. Denne typen har tidligere vært benyttet i lokaltrafikken i Oslo og Bergen.

Bytte av togmateriell får ingen innvirkning på ruteplanen på Bratsbergbanen. De gjeldende billettprisene har vært spesielt lave, fordi de ikke har vært endret på mer enn ti år. I forbindelse med oppgradering av togsettene vil det derfor prisene bli regulert mer i tråd med gjeldende takstsystem.

For mer informasjon – ta kontakt via pressevakten: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)