Busspassasjerer får bedre rettigheter og ny klageordning

- Regjeringen vil gi busspassasjerer utvidede rettigheter, og vi vil etablere en nasjonal klageordning, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen la i dag fram et forslag til Stortinget om å endre yrkestransportloven. Endringen vil styrke busspassasjerenes rettigheter – særlig gjelder dette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Lovendringen legger til rette for å gjennomføre EUs forordning om busspassasjerers rettigheter. Nødvendige forskrifter blir fastsatt senere.

Ikke-diskriminering

EUs forordning nr. 181/2011 har regler om ikke-diskriminering av passasjerer, passasjerrettigheter i tilfelle av ulykker, assistanse til personer med nedsatt funksjonsevne, rettigheter ved kansellering eller forsinkelse og minstekrav til reiseinformasjon. Forordningen har også generelle regler om klagebehandling og håndhevelse.

Nasjonal klageordning

- Samtidig som vi nå styrker rettighetene, åpner vi Transportklagenemnda for henvendelser fra busspassasjerer. Det betyr at passasjerer som ikke får medhold i sine klager hos busselskapene, kan bringe klagen videre til en nøytral klagenemnd, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

I dag behandler Transportklagenemnda bare klager fra fly- og togpassasjerer. Sakene som nemnda kan behandle omfatter brudd på de ulike selskapenes transportvilkår og lover og regler om passasjertransport.

- Vi vil nå se på om Transportklagenemnda også kan behandle klager fra de som reiser med trikk, T-bane og bybane, sier samferdselsministeren.

Mer informasjon:

Prop. 85 L (2013-2014) Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar)

Se også høringssaken: Framlegg til endringar i yrkestransportlova

Transportklagenemnda