Domenenavnet .eu kan nå benyttes i Norge

Norske brukere har fått full tilgang til å benytte domenenavnet .eu. Registreringsreglene for .eu har tidligere ikke omfattet medlemmer av EØS-land.

- Norske myndigheter har i lang tid arbeidet med å gi norske brukere og selskaper rett til å registrere domenenavn direkte under toppdomenet .eu. Vi er fornøyd med at arbeidet har ført frem, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Geir Pollestad.

For norske bedrifter, organisasjoner og privatpersoner betyr dette at det ikke lenger vil være et krav å ha registrert firma, permanent kontor- eller bostedsadresse i et EU land. Forordningene som nå er gjennomført gir alle norske brukere rett til å registrere domenenavn under .eu. For registrering må en benytte eu-akkrediterte registrarer til å gjennomføre en bestilling.

Rettsaktene ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 3. mai 2013 og er innlemmet i norsk rett og gjennomført i ekomforskriften § 6-7.

Forordningene angir nærmere rammeverket for den videre forvaltningen av toppdomenet.

Den beskriver prinsippene for etableringen av .eu-toppdomenet og peker ut EURID (European Registry for Internet Domains) som forvalter og administrator av toppdomenet.

Rettsakter som er implementert i norsk rett :

  • Europaparlamentets og rådets forordning nr. 733/2002/EF om opprettelse av .eu som toppdomene
  • Kommisjonsbeslutning nr. 375/2003/EF om opprettelse og utpeking av EURID som forvalter og administrator av toppdomenet .eu
  • Kommisjonsforordning nr. 874/2004/EF om implementering og forvaltning av toppdomenet .eu
  • Kommisjonsforordning nr. 1654/2005/EF om endring av forordning 874/2004/EF som setter regler for implementering og forvaltningen av toppdomenet .eu
  • Kommisjonsforordning nr. 1255/2007/EF om endring av forordning 874/2004/EF som setter regler for implementering og forvaltning av toppdomenet .eu
  • Kommisjonsforordning nr. 560/2009/EF om endring av forordning 874/2004/EF som setter regler for implementering og forvaltningen av toppdomenet .eu

 For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf. 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)