E10 Hålogalandsvegen: Planleggingstiden halveres

- Regjeringen vil effektivisere vegutbygging og utbygging av annen transportinfrastruktur. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt planprogrammet for statlig reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen. Det betyr at planleggingstiden kortes ned til om lag to år. Tilsvarende har vi nettopp forkortet planleggingstiden for Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret-Hønefoss. Det viser at det er mulig å få nye samferdselsprosjekter raskere på plass, samtidig som vi ivaretar kravene til gode planleggingsprosesser.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med planprogrammet som i dag ble fastsatt.

Samferdselsdepartementet har for kort tid siden bedt Jernbaneverket og Statens vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret-Hønefoss. Vei og bane skal planlegges som ett prosjekt.

- Disse prosjektene er grundig analysert fra før, noe som gjør at vi går rett på reguleringsplan. Planleggingstiden kan dermed forkortes med om lag to år. Vi viser med dette at plan- og bygningsloven kan brukes mer aktivt for å redusere planleggingstiden av viktige samferdselsprosjekter.  

Les mer om planprogrammet E10 Hålogalandsvegen

Les mer om planlegging av Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret-Hønefoss