E16 Arna - Voss: Statens vegvesen omdisponerer midler for å framskynde rassikringstiltak

- Det er veldig positivt at Statens vegvesen nå framskynder viktig arbeid med rassikring langs E16 mellom Arna og Voss. Arbeidene kan starte allerede i august i år. Dette bidrar til en raskere forbedring av trafikksikkerheten på en strekning med store utfordringer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen var selv på befaring i rasområdet i pinsen, og så på de omfattende skadene som rasene forårsaket.

- Regjeringen er svært opptatt av at veier og jernbaner skal være trygge. Det handler både om å redusere risiko for trafikkulykker og å rette oppmerksomheten mot rassikring. Nå framskyndes viktige rassikringstiltak på E16. Samtidig viderefører vi en økt satsing på jernbanefornying og vedlikehold, som blant annet inkluderer en flerårig satsing på rassikring langs Vossabanen, sier samferdselsministeren.  

Seks raspunkter
Arbeidene med rassikringstiltakene som Statens vegvesen tar fatt på i august, er fordelt på seks raspunkter:

  • Dale: Fjellsikring, rensk i terrenget og oppsetting av fanggjerde.
  • Kattagjel: Fjellsikring/bolting av løse steinblokker og oppsetting av fanggjerde.
  • Dalevågtunnelen øst: Terrengtiltak/skredvoll og oppsetting av fanggjerde.
  • Steganestunnelen sør: Øking av høyden på skredvoll og oppsetting av fanggjerde.
  • Steganestunnelen nord: Oppsetting av fanggjerde og overvåking av sprekker i fjellet.
  • Kråkeberget: Rensk av skjæringer, sikring med bolter og montering av issikringsnett.

Rassikringstiltakene er kostnadsberegnet til 22 millioner kroner. Av dette er 13 millioner kroner midler som Statens vegvesen omdisponerer som følge av varige innsparinger på andre prosjekter. De resterende midlene er avhengig av statlig bevilgning. Statens vegvesen tar sikte på å ferdigstille arbeidet på de seks raspunktene i mai neste år.  

Nødvendig med ny vei- og baneløsning
- Behovet for nye vei- og baneløsninger mellom Arna og Voss er åpenbart. Statens vegvesen og Jernbaneverket har utarbeidet forslag til løsninger. Samferdselsdepartementet tar sikte på en snarest mulig avgjørelse om dette så snart et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag er på plass. Jeg kan forsikre om at E16 og Vossebanen har høy prioritet, sier Solvik-Olsen.

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)