E18-prosjekt på E18 i Marker – utvides med 700 meter krabbe- og forbikjøringsfelt

Report this content

- Regjeringen er opptatt av ruste opp landets infrastruktur og ta hensyn til fremtidige behov. Nå gir regjeringen grønt lyst til at siste del av E18 mot svenskegrensen utvides med et forbikjøringsfelt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen foreslår at E18-prosjektet Riksgrensen – Ørje i Marker kommune i Østfold skal utvides til også skal omfatte bygging av forbikjørings-/krabbefelt på den 700 meter lange oppstigningen mellom Håbybrua og Kjølenbrua i retning av tollstasjonen ved Riksgrensen. 

Forslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

- Det er viktig at vi bygger riktig kapasitet når vi bygger nye veier. Nå pågår anleggsarbeid på veistrekningen, men det manglet forbikjøringsfelt. Strekningen Håbybrua og Kjølenbrua på E18 i Østfold har høy andel med tungtrafikk, og det et uttrykt bekymring for at tunge kjøretøy kan blokkere vegen i stigningen under vanskelige kjøreforhold. Forbikjøringsfeltet som nå legges til prosjektet var ikke med i de opprinnelige vedtakene fra 2013. Tiltaket vil bedre trafikkavviklingen, særlig vinterstid. Erfaringene viser at mange tungbiler får problemer i bakker. Med forbikjøringsfeltet kan vi unngå at dette skaper trafikkaos, sier Solvik-Olsen.

Anleggsstart og kostnader
Anleggsarbeidene på prosjektet startet i juni 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2017. Etter trafikkåpning på dette prosjektet vil E18 gjennom Østfold stå ferdig som møtefri vei.

Kostnadene for forbikjøringsfelt er foreløpig anslått til 25 millioner kroner. Prognosen for sluttkostnad for prosjektet E18 Riksgrensen – Ørje blir etter dette 867 millioner 2016-kroner, går det fram av forslaget som ble lagt fram i statsråd i dag.

Prosjektet E18 Riksgrensen – Ørje bygges som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt over en lengde på 6,4 kilometer. Fra riksgrensen til like øst for Ørje sentrum bygges veien i ny trasé. Gjennom Ørje sentrum blir det bred midtrabatt og nedsatt fartsgrense. Utbyggingen omfatter tre planskilte kryss, der det ene ligger i Ørje sentrum i krysset med fylesveg 21. Det er lagt opp til at det bygges ett forbikjøringsfelt i hver retning, på rundt én kilometer hver.


For flere opplysninger – se:


For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)