E6 Mørsvikbotn – Ballangen: Valg av løsning for videre planlegging og utbygging

- E6 mellom Mørsvikbotn og Ballangen får høyere standard, tryggere trafikk og kortere reisetid. Utbyggingen er viktig for å styrke E6 som den eneste sammenhengende transportåren langs land gjennom Nord-Norge.   

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at Samferdselspartementet nå har fastsatt at alternativet ”Utbygging i dagens korridor med ferje” skal legges til grunn for videre planlegging og utbygging av den 125 kilometer lange strekningen Mørsvikbotn – Ballangen på E6 i Nordland.

Eventuelle økonomiske prioriteringer av utbyggingen vil skje i forbindelse med Nasjonal transportplan og i årlige budsjetter.

Mulig innkorting av ferjesambandet Bognes - Skarberget og bedre ferjetilbud inngår i alternativet. Utbyggingen vil blant annet fjerne en rekke flaskehaser for tungtrafikken.

Strekningen går gjennom kommunene Sørfold, Hamarøy, Tysfjord og Ballangen.

Valg av alternativ er fastsatt etter behandling i regjeringen.

De samlede kostnadene for alternativet er beregnet til 4,7 milliarder 2011-kroner.

Det valgte alternativet er i tråd med anbefalingen i Statens vegvesens konseptvalgutredning (KVU) og anbefaling i en ekstern kvalitetssikring (KS1) som er utført av Det Norske Veritas AS, Advansia AS og Samfunns- og næringslivsforskning AS.

For flere opplysninger - se:

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)