Ferjesambandet Drag-Kjøpsvik: To daglige nattavganger bidrar til døgnkontinuerlig tilbud

Report this content

- Fram til nå har tilbudet til godstransportører og andre reisende mellom nord og sør på det norske hovedveinettet vært begrenset på nattestid. Dette gjelder både på ferjesambandet E6 Bognes – Skarberget og Rv 827 Drag-Kjøpsvik over Tysfjorden i Nordland. Med to nattavganger på sambandet Drag – Kjøpsvik øker de daglige avgangene fra ni til elleve rundturer, slik at de reisende får et døgnkontinuerlig tilbud mellom nord og sør. Nattavgangene på ferjesambandet legger derfor forholdene til rette for bedre framkommelighet for både person- og næringstransport i regionen, sier statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet. 

Vegdirektoratet skal sørge for at tilbudsforbedringen med to nattavganger blir innført natt til onsdag 18. november.  

Det er i dag to ferjesamband på E6 over Tysfjorden. Fra før av er det to nattavganger på sambandet Bognes-Skarberget, men ikke et døgnkontinuerlig tilbud.

Samferdselsdepartementet legger opp til at merkostnadene knyttet til nattavgangene på ferjesambandet dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.


For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)