Flom: Unntak fra kjøre- og hviletidsregelverket

Flomsituasjonen i Sør-Norge skaper store utfordringer også for norske transportører.  Samferdselsdepartementet har derfor i dag bedt Vegdirektoratet innvilge et generelt unntak fra kjøre- og hviletidsregelverkets bestemmelser om daglige kjøreperioder og døgnhvil , for kjøring i flomutsatte områder.   

Av trafikksikkerhetsmessige og arbeidsmiljømessige årsaker, forutsettes det at sjåførene kompenserer tap av hviletid så snart det lar seg gjøre. Det forutsettes videre at behovet for å benytte seg av unntaket kan dokumenteres av sjåførene i etterkant.

Unntaksperioden gjelder inntil de flomutsatte veiene er åpne igjen, eller tilfredsstillende omkjøringsmuligheter foreligger, og senest til 7. juni.

Vegdirektoratet legger ut informasjon om unntaket, og nærmere vilkår knyttet til dette på sine internettsider- www.vegvesen.no.

Svenske kontrollmyndigheter vil bli informert om unntaket som er gitt.


For flere opplysninger - se:

  • Brev av 24. mai 2013 fra Vegdirektoratet (pdf)


For mer informasjon - ta kontakt  via: 

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)