Forslag på høring: Norges Luftsportforbund kan få utstede sertifikater til seilfly og ballong

Samferdselsdepartementet foreslår nå i en høring at Norges Luftsportforbund (NLF) skal delegeres myndighet, slik at de kan få utstede sertifikater til utøvere av seilfly- og ballongaktivitet. NLF skal også utføre adgangskontroll og drive tilsyn med de aktuelle utdanningsinstitusjonene , heter det i forslaget.

- Norges Luftsportforbund har opparbeidet seg god kompetanse gjennom den aktiviteten de har hatt i flere år. Det er derfor naturlig at de viderefører denne gjennom å få myndighet til å utstede disse sertifikatene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nytt EU/EØS-regelverk

Et nytt EU/EØS-regelverk, som trer i kraft 8. april 2018, innebærer at en nasjonal luftfartsmyndighet må utstede sertifikater til utøvere av seilfly- og ballongaktivitet.

Norges Luftsportforbund ivaretar allerede dagens regelverk, som krever at utøvere av denne typen luftsport skal ha gjennomgått opplæring og ha dokumentasjon som bekrefter dette.

Luftfartsmyndighet

Når NLF får tildelt myndighet på området, blir organisasjonen en luftfartsmyndighet på linje med Luftfartstilsynet, men med et begrenset ansvarsområde. Samferdselsdepartementet vil bli klageinstans for de vedtak som NLF fatter.

Det er i dag rundt 500 aktive seilflyutøvere og ti ballongutøvere i Norge.

Høringsfristen er 20. mars 2015.

Høringssaken

Høring – Forslag til ny forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer