Generalforsamling i Baneservice AS: Styreleder gjenvalgt og ett nytt styremedlem valgt inn

Under dagens generalforsamling i Baneservice AS ble styreleder Thor Svegården gjenvalgt for ett år. Ann Pedersen ble valgt inn som nytt styremedlem for en periode på to år.

Det nye styremedlemmet Ann Pedersen er prosjektdirektør for Nord-Norge og Svalbard for entreprenørselskapet Leonard Nilsen & Sønner AS (LNS) og har bred erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Hun har blant annet vært adm. dir. i LNS Spitsbergen AS, teknisk sjef i Narvik kommune og prosjektleder i Jernbaneverket Region Nord. Pedersen har i tillegg styreerfaring fra flere virksomheter.

Etter generalforsamlingen ser styret i Baneservice AS slik ut:

  • Styrets leder Thor Svegården (aksjonærvalgt)
  • Styrets nestleder Are Langmoen (aksjonærvalgt)
  • Styremedlem Cecilia Elisabeth Rudolfsson (aksjonærvalgt)
  • Styremedlem Kristin Vitsø Bjørnstad (aksjonærvalgt)
  • Styremedlem Ann Pedersen (aksjonærvalgt)
  • Styremedlem Geir Meling Jacobsen (valgt av de ansatte)
  • Styremedlem Tom Bragen (valgt av de ansatte)
  • Styremedlem Ole Christian Rognlien (valgt av de ansatte)

Baneservice AS er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter det statlige eierskapet, og samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.