Gjennomgangstrafikken kan bli tatt ut av belønningsavtalene

Samferdselsdepartementet vil nå vurdere om gjennomgangstrafikk skal unntas i Belønningsordningen. Stavanger er utpekt som pilotområde.

Gjennomgangstrafikken i Stavangerområdet skal måles ved bruk av AutoPASS-antenner. Samferdselsdepartementet vil med disse målingene høste erfaringer om gjennomgangstrafikk til bruk i belønningsavtaler. Målingene vil starte i 2015.

I dag gjør man ikke forskjell på lokal trafikk og gjennomgangstrafikk når man skal måle om trafikkutviklingen er i tråd med målene i belønningsavtalen. De tallene man har på gjennomgangstrafikk er heller ikke presise nok.

Ønsker like vilkår
Belønningsavtaler er avtaler som Samferdselsdepartementet har med større byområder for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse ved å dempe veksten i personbiltransporten og øke antallet kollektivreiser.

-Det er ønskelig at like avtalevilkår gjelder for alle byområdene med belønningsavtaler, og ulik grad av gjennomgangstrafikk gjør dette vanskelig. Derfor ønsker vi nå å høste erfaring fra Stavangerområdet for å vurdere om man skal ta ut gjennomgangstrafikken fra disse avtalene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.


For flere opplysninger - se:

  • Samferdselsdepartementets temaside om Belønningsordningen

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)