Gratis internett på tog

I løpet av 2011 skal dei mest trafikkerte togstrekningane tilby gratis internett til dei reisande. – Eg er glad for at vi med dette styrkar konkuransefortrinnet for toget, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

I løpet av 2010 vil strekningane Oslo – Skien og Oslo – Lillehammer tilby gratis internett til dei reisande.

I løpet av 2011 vil Østfoldbanen, Dovrebanen, Sørlandsbanen og Bergensbanen kunne tilby det same.

Les heile saka:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/2010/gratis-internett-pa-tog.html?id=623398