Helikopterruten Værøy – Bodø: Lufttransport AS får tildelt ny kontrakt

Samferdselsdepartementet har i dag tildelt Lufttransport AS ny kontrakt for å drive den regionale helikopterruten på strekningen Værøy – Bodø.

Kontrakten, som er tildelt etter en anbudskonkurranse, gjelder for perioden 1. august 2011 – 31. juli 2014, og gir Lufttransport AS enerett til drift av helikopterruten på strekningen. Lufttransport AS driver også denne ruten i dag.

I forrige anbudsutlysning ble det stilt nye krav om gjennomføring av to daglige rundturer også i den mørke årstiden hvis man fikk godkjent et system for innflyging i mørke til Værøy. Dette systemet er på plass, og den nye kontrakten viderefører dette kravet. Regjeringen bidrar med dette til å opprettholde det gode helikoptertilbudet til Værøy.

Tildelingen av den nye kontrakten er foretatt etter en anbudskonkurranse der det kom inn to anbud. Lufttransport AS skal etter kontrakten ha en samlet godtgjørelse på i underkant av 96 millioner kroner for kontraktsperioden.

For mer informasjon inkludert alle dokumenter, les hele pressemeldingen her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/2010/lufttransport-as-far-tildelt-ny-kontrakt.html?id=626512