Ingen flytting av losbordingsfeltet ved Færder i Oslofjorden

- Losbordingsfeltet i Oslofjorden opprettholdes der det er i dag. Dette er vår konklusjon etter en helhetlig gjennomgang. Jeg mener effektiviseringsgevinsten ved en flytting av losbordingsfeltet ikke er stor nok til å oppveie for bekymringen mange har for økt ulykkesrisiko ved en slik flytting, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Losbordingsfeltet ved Store Færder er godt etablert og fungerer i dag tilfredsstillende for skipstrafikken i Oslofjorden. I ytre Oslofjord er det maritime nasjonalparker på begge sider av fjorden. Lostjenesten er et viktig sjøsikkerhetstiltak.

Samferdselsdepartementet ga i april 2014 Kystverket i oppdrag å oppdatere eksisterende utredinger av nytt losbordingsfelt i området ved Bastøy for hoveddelen av trafikken inn Oslofjorden. En flytting av losbordingsfeltet ville kunne redusere kostnadene ved tjenesten. Kystverkets anbefaling er at det opprettes to nye losbordingsfelt i Ringshaugbukta, men at losbordingsfeltet ved Store Færder opprettholdes for å betjene trafikk til havner i ytre del av fjorden, fartøy som ønsker los i hele ytre Oslofjord og som et alternativ når værforholdene ikke tillater bording ved det indre losbordingsfeltet.

Det er likevel usikkerhet knyttet til størrelsen på mulige effektiviseringsgevinster, samt en lokal bekymring for økt ulykkesrisiko ved at store skip seiler lenger inn i Oslofjorden før de får loshjelp. Det tilsier at losbordingsfeltet i Oslofjorden blir værende der det er i dag.

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)