Innlegg av samferdselsminister Arnstad om skoleskyss

Vi viser til oppslag og debatt om skoleskyss. Under følger innlegget "Barn skal ha sikker skoletramsport" av samferdselsminister Marit Arnstad. Vi ser gjerne at innlegget kommer på trykk så snart som mulig.

Barn skal ha sikker skoletransport

Av samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)

Det er et paradoks at vi sikrer barna våre i privatbilen, men den samme tenkningen rundt trafikksikkerhet har ikke vært nok til stede når det gjelder skolebuss. Det er Senterpartiet og regjeringen opptatt av å gjøre noe med.

Det er fylkeskommunene som sammen med kommunene har hovedansvar for å organisere skoleskyssen. Enkelte fylkeskommuner har prioritert sikkerhet ved å tilby sitteplass og setebelte i skolebussene, i hele eller deler av fylket. Det er bra!

Jeg er nå opptatt av at elever som har krav på skoleskyss, uansett hvilket fylke de bor i, skal ha den samme sikkerheten. Vi vedtar derfor en forskrift som gjelder fra neste skoleår. Denne pålegger alle fylkeskommuner å dimensjonere skoleskyssen med sitteplass og setebelte. Videre øker vi bevilgningen til fylkeskommunene ytterligere. Dersom noen får uforholdsmessige problemer med å oppfylle kravet, vil det være rom for å søke tidsavgrenset dispensasjon. Kunnskapen fra de fylkene som har innført ordningen, viser at kostnaden har vært håndterbar.

Jeg utfordrer nå alle fylkeskommunene til å gi barn de har ansvar for å kjøre til skolen, den samme sikkerhet uavhengig hvor de bor i dette landet.