Innlegg av samferdselsministeren om sikrere veger

Samferdselsdepartementet viser til oppslag og debatt om trafikksikkerhet den siste tiden. Under følger innlegget "Sikrere på norske veger" av samferdselsminister Marit Arnstad. Vi ser gjerne at innlegget kommer på trykk så fort som mulig.

Sikrere på norske veger

Marit Arnstad (Sp), samferdselsminister

Det blir stadig tryggere å ferdes på norske veger. Tallet på drepte i trafikken er redusert med 30 prosent siden 2006. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er Norge nå på nivå med Sverige. Sammen ligger de to landene i verdenstoppen. Dette er bra, men ingen hvilepute. Tallene på drepte og hardt skadde i trafikken skal ytterligere ned. Vi har ingen å miste!

Daglig leder i organisasjonen ”Nei til Frontkollisjoner”, Geirr Tangstad-Holdal, beskylder i et leserinnlegg regjeringen for å gjøre for lite i forhold til å redusere antall møteulykker. Samtidig gir han inntrykk av at det er farligere på norske veger enn på svenske. Dette stemmer ikke. Ved utgangen av 2011 lå de to landene på nøyaktig samme nivå når det gjaldt tallet på trafikkdrepte i forhold til innbyggertall.

168 personer ble drept i trafikken i Norge i 2011. 40 færre enn året før. Skal vi fortsette den positive trenden, må vi fortsette å drive trafikksikkerhetsarbeid på bred front. Årsakene til ulykkene er sammensatte, da må tiltakene også være det. Å sørge for tryggere veger er selvsagt, men tryggere sjåfører og tryggere biler er like viktig.

Det er populært å påstå at denne regjeringen ikke bygger midtrekkverk. I perioden 2006-2011 har regjeringen sørget for 322 km møtefri riksveg (firefelts veger og midtrekkverk på to- og trefelts veger). Det utgjør omtrent halvparten av de møtefrie riksvegene som finnes i Norge i dag. I tillegg er det etablert forsterket midtoppmerking, som har vist seg å ha god effekt mot møteulykker. Faktisk ligger vi før skjema i Nasjonal transportplan på dette punktet, ikke etter, slik Tangstad-Holdal hevder.

Regjeringen er fullstendig klar over hvilken effekt midttiltak har på trafikksikkerheten. Min ambisjon er derfor å fortsette å sette inn betydelige ressurser til slike tiltak, i tillegg til de viktige tiltakene rettet mot fører og kjøretøy.