InterCity på Dovrebanen: Samferdselsministeren åpnet den første strekningen med dobbeltspor

- Dette er en merkedag! I dag åpner vi den første InterCity-strekningen med nytt dobbeltspor på Dovrebanen. Passasjerer og godstransportører kan nå glede seg over 17 kilometer med nytt dobbeltspor som gir flere fordeler. Jeg vil trekke fram et bedre togtilbud, økt komfort for de reisende, bedre punktlighet og bedre trafikkavvikling. Etter hvert som dobbeltsporet blir forlenget i nord og sør vil vi også oppnå store reduksjoner i reisetiden.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag deltok på den offisielle åpningen av jernbanestrekningen Langset-Kleverud på Dovrebanen. 

- Jeg vil gjerne trekke fram det gode samarbeidet som Jernbaneverket og Statens vegvesen har hatt i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. De to etatene har samarbeidet om både detaljprosjektering og utbygging. Det har vært utfordringer underveis, men store kostnader er spart ved å bygge vei og bane samtidig, anslagsvis om lag 400 millioner kroner totalt, sier samferdselsministeren.

Fullt trykk i InterCity-utbyggingen
Utbyggingsarbeidet på jernbanedelen av Fellesprosjektet startet sommeren 2012. Det 17 km lange dobbeltsporet har kostet om lag 4,5 milliarder kroner: Maksimalt tillatt hastighet er 200 km/timen

- Regjeringen er opptatt av å holde trykket oppe i InterCity-utbyggingen. Allerede påbegynte prosjekter gjennomføres med rasjonell framdrift. For å sikre at det blir mulig å stikke spaden i jorda så snart som mulig, prioriterer vi rekordmye midler til planlegging av nye InterCity-strekninger. Arbeidet med å planlegge strekningene sør og nord for det nye dobbeltsporet pågår for fullt. Fram til Hamar skal det være sammenhengende dobbeltspor i 2024, sier Solvik-Olsen.

Jernbaneinfrastrukturen rustes opp ved økt satsing på vedlikehold 
Regjeringen er samtidig opptatt av å ta godt vare på den infrastrukturen som vi allerede har og som skal brukes i årene framover.

- De siste par årene har vi økt midlene til vedlikehold og fornying av jernbanenettet betydelig. Satsingen fører til at vedlikeholdsetterslepet reduseres nå for første gang på flere tiår. Dovrebanen er blant jernbanelinjene som har vært mest stengt på grunn av driftsavbrudd de siste årene. Til neste år er den en av de prioriterte banene for fornying. Dette skal bidra til færre avbrudd, og flere og mer fornøyde passasjerer og vareeiere, sier samferdselsministeren For bilder til fri bruk fra åpningen:For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)