InterCity-strekningene: Ekstern kvalitetssikring av konseptvalgsutredningen er nå klar

Jernbaneverket la 16. februar 2012 frem sin konseptvalgsutredning for utbygging av InterCity-strekningene på Østlandet. Nå foreligger en ekstern kvalitetssikring av denne utredningen.

Det er Dovre Group og Transportøkonomisk institutt som har gjennomført den eksterne kvalitetssikringen (KS1) av Jernbaneverkets konseptvalgsutredning (KVU), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

Samferdselsdepartementet skal nå behandle KS1-rapporten og kommer tilbake til utbyggingen av InterCity-strekningene i Nasjonal transportplan 2014-2023.  

Les rapporten her (pdf)

For spørsmål om KS1-rapporten – ta kontakt med:

Thorleif Sunde, oppdragsleder i Dovre Group, e-post: thorleif.sunde@dovregroup.com, telefon 415 73 575

For ytterligere informasjon om konseptvalgsutredningen – se:

Jernbaneverkets nettsider om InterCity-strekningene: http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Inter-City-/