Jernbanereform: Ny organisering og oppgavedeling skal gi passasjerer og godstransportører et bedre togtilbud

Report this content

- Jernbanens rolle i transportsystemet skal styrkes. Gjennom økte bevilgninger, klarere ansvarsfordeling og mer langsiktighet i sektoren skal vi løfte norsk jernbane. I reformen går vi inn for fortsatt statlig eierskap av infrastrukturen, mer langsiktig vedlikehold, å samle ansvarsoppgaver og å åpne for konkurranse om flere oppgaver i jernbanesektoren.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at regjeringen i dag har lagt fram ”På rett spor. Reform av jernbanesektoren”. Regjeringspartiene og samarbeidspartiene er enige om hovedgrepene i meldingen til Stortinget. 

For resten av pressemeldingen, organisasjonskart over jernbansektoren og lenke til meldingen om jernbanereform - se her