Kjerstin Fyllingen nytt styremedlem i NSB AS

Report this content

- Jeg er glad for at Kjerstin Fyllingen kommer inn i styret i NSB. Fyllingen har ledet flere omstillingsprosesser hvor strategiutvikling og samarbeid med fagforeninger har vært viktig. NSB skal videreføres som et sterkt statlig eid transportkonsern. Styret er nå enda bedre rustet til å gjennomføre de nødvendige omstillinger NSB må foreta i forbindelse med gjennomføringen av jernbanereformen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kjerstin Fyllingen ble under dagens ekstraordinære generalforsamling valgt inn som nytt styremedlem i NSB AS.

Kjerstin Fyllingen er 57 år og bosatt i Bergen. Hun er i dag administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Fyllingen har bred omstillingserfaring fra privat sektor og fra helsesektoren, blant annet fra Tryg Forsikring hvor hun har hatt en rekke konserndirektørstillinger. Fyllingen sitter i dag i styret i Fana Sparebank AS og i Landbruksforsikring AS. Tidligere styreverv inkluderer Finansnæringens Hovedorganisasjon og TTS Group ASA.

Etter generalforsamlingen består styret i NSB AS av:

Styreleder Kai Gjesdal Henriksen (aksjonærvalgt)

Nestleder Bjarne Borgersen (aksjonærvalgt)
Styremedlem Wenche Teigland (aksjonærvalgt)
Styremedlem Åsne Havnelid (aksjonærvalgt)
Styremedlem Kjerstin Fyllingen (aksjonærvalgt)
Styremedlem Rolf Jørgensen (ansattvalgt)
Styremedlem Audun Sør-Reime (ansattvalgt)
Styremedlem Jan Audun Strand (ansattvalgt) 

For bilde av Kjerstin Fyllingen til fri bruk - se vedlagte fotografi. 

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16) 

Multimedia

Multimedia