KVU E6 Høybuktmoen - Kirkenes

Rapporten "KVU E6 Høybuktmoen – Kirkenes" er utarbeidet av Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Rapporten er en konseptvalgutredning (KVU) og beskriver mulige strategier for lokalisering av stamnetthavn i Kirkenes, med vegtilknytning.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å sende konseptvalgutredningen til ekstern kvalitetssikring (KS1) så snart som mulig, forberedelsene med dette er allerede i gang. Departementet vil videre gjennomføre konsultasjoner med Sametinget og berørte reinbeitedistrikter. Statens vegvesen står for høring av KVU-en overfor berørte miljøer lokalt.

Regjeringen vil ta en beslutning i saken etter at ekstern kvalitetssikring, lokal høring og konsultasjoner i saken er gjennomført. For flere opplyninger - se:


For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)