Lasse Lager ny avdelingsdirektør

Lasse Lager, Asker, er i statsråd i dag utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, der han skal lede Trafikksikkerhets- og beredskapsseksjonen.

Lager er 50 år og cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1991 og MBA i offentlig økonomi og ledelse fra Norges Handelshøyskole i 2004. Han ble ansatt i Samferdselsdepartementet i 1991, og har fra 2000 vært underdirektør.

Lager har arbeidet med trafikksikkerhet siden 1993, og har vært nestleder i Trafikksikkerhets- og beredskapsseksjonen.

Trafikksikkerhets- og beredskapsseksjonen har ansvar for departementets arbeid med blant annet sikkerhet i vegtrafikken, samordning og styring av arbeidet med sikkerhet på tvers av de ulike transportformene og samfunnssikkerhet og beredskap innenfor Samferdselsdepartementets område.

For mer informajon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf. 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)