LO og NHO med felles plattform for samferdsel

- Et interessant og nyttig møte og et godt innspill til videre arbeid med Nasjonal transportplan.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at LO-leder Gerd Kristiansen og administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO i dag overleverte og presenterte de to organisasjonenes felles plattform for norsk samferdsel.

LO og NHO er enige om at hovedinnretningen for Nasjonal transportplan må være satsing på kollektivtrafikk i og rundt de store byene og utbygging av transportsystemet mellom regioner og landsdeler for å redusere avstandskostnadene for næringsliv og innbyggere.

For flere opplysninger - se:

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.nr.: 919 13 777 (hverdager kl. 08-16)

Multimedia

Multimedia