Luftfart: Våre spesielle operative forhold krever fleksibilitet i regelverket

– Norge har mye å bidra med i utviklingen av et felleseuropeisk regelverk. Vi har spesielle operative forhold som det må tas hensyn til. Våre geografiske og værmessige utfordringer, spesielt om vinteren, krever derfor fleksibilitet i regelverket. Dette gjelder blant annet for trafikkavviklingen på kortbanenettet og for alle helikopteroperasjoner offshore, sier statssekretær Tom Cato Karlsen.

Statssekretær Karlsen møtte i går Patrick Ky, lederen for det europeiske luftfartsbyrået EASA (European Aviation Safety Agency). Ky besøkte i går  Bodø og Brønnøysund.   

Besøk hos Luftfartstilsynet 
Patrick Ky har under sitt opphold i Norge besøkt Luftfartstilsynet i Bodø for å bli bedre kjent med tilsynets oppgaver. Kortbaneoperasjoner, vinteroperasjoner og offshoreoperasjoner har vært viktige saker på agendaen. Ky har i tillegg flydd på det norske kortbanenettet og vært med i et helikopter som til daglig flyr ut til offshoreinstallasjoner.

Se bilde fra Kys besøk på Samferdselsdepartementets Flickr-side.

For flere opplysninger - se:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919n 14 777 (hverdager kl. 08-16)