Politiet mister ikke tilgangen til førerkort- og motorvognregistret med lovendring

- Det er ikke riktig at politiet vil miste tilgangen til førerkort- og motorvognregistret, slik det blir hevdet i VG i dag. Det er åpenbart at Politiet skal ha tilgang til registrene ved for eksempel trafikkontroller langs veiene. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I en sak i VG i dag blir det hevdet at en lovproposisjon om endringer i vegtrafikkloven vil føre til at politiet vil miste tilgang til førerkort- og motorvognregistret. Dette stemmer ikke.

Regjeringens lovforslag ble fremmet for Stortinget i juni i år, og er en oppfølging av stortingsvedtak gjort i forrige stortingsperiode. Det innebærer ikke ny politikk, og skal være en presisering av hva som er gjeldende regelverk, og ikke en innstramming for Politiets arbeid.

Lovforslaget er fremmet for å få på plass en bedre lovmessig forankring av behandling av personopplysninger på vegtrafikklovens område.

- Personvern er viktig også på dette området, og vi ønsker å rydde opp i regelverket. Men det betyr selvfølgelig ikke at vi stenger registrene for politiet slik at de ikke kan gjøre jobben sin, sier Solvik-Olsen.

Også i dag har politiet tilgang til førerkort- og motorvognregisteret ”når de utfører forvaltningsoppgaver etter vegtrafikkloven”.  Her er det ingen endringer, slik det blir hevdet i VG.

- Politiet vil dermed fortsatt ha tilgang til registrene ved vanlige trafikkontroller langs vegen.

Alminnelig kriminalitetsbekjempelse inngår imidlertid ikke i vegtrafikklovens formål.

- Det fremkommer ikke i førerkortregisteret om folk er straffedømt eller ettersøkt. Den informasjonen finner Politiet i sine egne systemer, samferdselsministeren.