Presseinvitasjon: #påsporet for en ny togtid

Pressen er velkommen til å følge med på togturen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med avgang fra Oslo S mandag kl 07:25.

På første del av strekningen Oslo-Stavanger deltar i tillegg til samferdselsministeren representanter fra Jernbaneverket, NSB samt stortingsrepresentantene Linda Hofstad Helland (H), Ingebjørg Godskesen (FrP) og Abid Raja (V).

Strekningen Oslo-Stavanger er en del av reisene som fem lag gjennomfører mandag 16. og tirsdag 17. mars. I alt skal transportpolitikerne reise over 3000 kilometer med tog og stoppe på 200-300 stasjoner.Hensikten med togturene er å se hvordan toghverdagen er for folk flest. Erfaringene skal brukes i arbeidet med å utvikle et bedre togtilbud og en bedre vedlikeholdt infrastruktur, for å sikre kundene et best mulig tilbud.

Mer informasjon om togreisene samt kontaktpersoner:

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/kontoret-pa-sporet/id2400186/

Følg alle lagene i interaktivt kart:

http://samfdept.maps.arcgis.com/apps/MapTour/?appid=7b6a6d7b64de4117aaf416c4de10c711