Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til London 15. april for å diskutere jernbane

- I regjeringens arbeid med reform av norsk jernbane ønsker vi å lære av andre land hvor jernbanen er i positiv utvikling. Jeg har nylig besøkt Sveits, og nå går turen til England. Vi må lære av andres suksesser og feilskjær når vi nå skal legge grunnlaget for en bedre organisering av vår egen jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- England har forsøkt ulike tilnærminger innen jernbanen de siste tiårene. I dag opplever engelsk jernbane en betydelig vekst i antall reisende. Jeg er derfor interessert i å møte engelske myndigheter for å erfare mer om både det som har fungert og det som ikke har fungert. Regjeringen arbeider med en omfattende jernbanereform, og jeg ser frem til å få kunnskap og inspirasjon med meg inn i det arbeidet, seier Solvik-Olsen.

Lærerikt å se på transportløsninger med egne øyne

Samferdselsministeren avla nylig Sveits et tilsvarende besøk.
- I Sveits møtte jeg transportministeren og fagfolk både fra transportdepartementet og fra det statlige jernbaneselskapet. Sveitserne har lykkes særlig godt med langtidsplanleggingen. Det gjelder både for utvikling av robust infrastruktur og gode ruteopplegg, sier samferdselsministeren.

Solvik-Olsen har flere ganger møtt Englands ambassadør i Norge. I disse samtalene har utfordringer og ulike løsninger innen transportområdet vært tema. Nå skal samferdselsministeren selv kjøre tog i London.  

- Jeg har hatt stort utbytte av å kjøre E6, E18, strekningen Oslo-Bergen og ulike jernbanestrekninger her i Norge sammen med mine nærmeste medarbeidere. Det er lærerikt å se ting med egne øyne, og det ser jeg fram til å få gjort i London også, sier Solvik-Olsen.

Flere møter i det britiske transportdepartementet
Bakgrunnen for samferdselsministerens besøk i London er stortingsmeldingen om jernbanereform som regjeringen skal legge fram denne våren. Onsdag 15. april skal Solvik-Olsen ha flere møter med representanter for den britiske jernbanesektoren i transportdepartementet.

Pressen inviteres til å ta tog med Solvik-Olsen i London
Pressen er velkommen til å møte samferdselsministeren utenfor det britiske transportdepartementet etter at møtene er ferdig – det vil si cirka kl. 16.30 (lokal tid). Det vil deretter bli anledning til å slå følge med samferdselsministeren for å ta toget ut til flyplassen på Heathrow. Avgangstid er ennå ikke fastsatt. For nærmere informasjon om denne togturen anbefales det å henvende seg i løpet av førstkommende onsdag til kontaktpersonen i Samferdselsdepartementet som er angitt nedenfor.

Adresse til det britiske transportdepartementet
Department for Transport
4/26 Great Minster House
33 Horseferry Road
London SW1P 4DR

Kontaktperson i London for samferdselsministeren
Kristine Veierland
Rådgiver
Baneseksjonen
Samferdselsdepartementet
E-post: Kristine.Veierland­@sd.dep.no
Mobil: 0047 454 65416


For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten I Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)