Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Oppland og Buskerud torsdag 20. mars

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker torsdag Bagn på E16 og brakkerigg på rv. 7 Sokna – Ørgenvika.

Program for pressen – torsdag 20. mars

• Kl 0930 – 1100: Statens vegvesens anleggskontor i Bagn sentrum. Programmet varer ca 90 minutter.

• Kl 1345 – 1445: Brakkerigg rv. 7 Sokna – Ørgenvika. Programmet varer ca 60 minutter.Vegbeskrivelse: Fv. 179 (tar av i Sokna nord) og kommunal veg fra Aalde bru inn til prosjektriggen. Det er skiltet til Hansomplassen og Hæhre.

Kontaktperson: Politisk rådgiver i Samferdseldepartementet Reynir Johannesson; 46 54 85 95