Pressekonferanse om effektivisering av planleggingen i samferdselssektoren

Samferdselsdepartementet inviterer til pressekonferanse på Håndverkeren kurs- og konferansesenter, onsdag 18. april kl. 12.00, i forbindelse med at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mottar to rapporter om effektivisering av planleggingen i samferdselssektoren.  

Samferdselsministeren mottar følgende to rapporter:

- Rapport fra en arbeidsgruppe om  effektivisering av planprosessen i store samferdselsprosjekter

- Rapport fra et internt forprosjekt i Statens vegvesen om effektivisering av planlegging

Hva må gjøres for å korte ned på den lange planleggingstiden for store veg- og jernbaneprosjekter ? Hva kan gjøres innenfor dagens regelverk og hvilke regelendringer kan være nødvendige? Hvordan kan planleggingstiden forkortes, samtidig som man tar hensyn til faglig kvalitet og åpne demokratiske prosesser?

Disse spørsmålene blir belyst i en rapport som onsdag 18. april  blir overlevert til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe opprettet og ledet av Samferdselsdepartementet.  Arbeidsgruppen har ellers medlemmer fra Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og  Byggenæringens Landsforening.  

Det blir også en overlevering og presentasjon av en rapport fra et internt forprosjekt i Statens vegvesen,  der hele tidsløpet ved vegutbygging blir analysert.

Vi inviterer redaksjonen til overleveringene og etterfølgende pressekonferanse

Onsdag 18. april klokka 12.00
Mestersalen
Håndverkeren kurs- og konferansesenter
Rosenkrantzgate 7, Oslo

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa orienterer og svarer på spørsmål, sammen med ledelse og medlemmer i arbeidsgruppen.

Direktør i Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet, Lars Erik Hauer, presenterer rapporten fra forprosjektet i Statens vegvesen.

Vel møtt !

Kontaktperson: Ivar Torvik, Kommunikasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet, tlf.: 22 24 81 08, mobil: 905 10 886