Pressekonferanse om ny ruteplan med samferdselsministeren, NSB, Ruter og Jernbaneverket 3. desember kl. 11.30

I forbindelse med innføring av ny ruteplan på Østlandet 9. desember, inviterer Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket, NSB og Ruter til pressekonferanse mandag 3. desember kl. 11.30.

Sted: Møterom Saga i Biskop Gunnerus gate 6 (Byporten-bygget) i Oslo sentrum.

Deltakere: Samferdselsminister Marit Arnstad, jernbanedirektør Elisabeth Enger, konserndirektør Tom Ingulstad i NSB og administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter vil orientere og svare på spørsmål om ruteplanen.

Etterpå er det mulighet for separate intervjuer og fotografering på perrongen på Oslo S og på Jernbanetorget, som begge ligger like ved Byporten.    

Slik finner du fram:
Møt opp i Biskop Gunnerus gate 6 (Byporten-bygget), rett etter innkjørselen til taxiholdeplassen. Her vil ansatte i Jernbaneverket geleide deg opp til auditoriet i fjerde etasje. Har du problemer med å finne fram, ring Jernbaneverket v/Kjell Bakken: Tlf: 916 57 573.

Vel møtt!

Pressekontakter:
Samferdselsdepartementet: Anne Marie Storli, tlf.: 917 33 650
Jernbaneverket: Kjell Bakken, tlf.: 916 57 573
NSB: Håkon Myhre, tlf.: 911 07 309
Ruter: Gry Isberg, tlf.: 464 09 304