Pressemøte onsdag 3. september: Kompensasjon for endring av differensierte arbeidsgiveravgift: Fordeling av midler til tiltak og prosjekter

Priv. til red.: Invitasjon til pressemøte.

Vi inviterer til pressemøte

  • klokka 14, onsdag 3. september
  • Auditoriet, 1. underetasje
  • R-5, Akersgata 59, Regjeringskvartalet, Oslo

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen orienterer og svarer på spørsmål om kompensasjonstiltak som følge av endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften – med opplysninger om fylkesvis fordeling og fordeling på tiltak og prosjekter i 2014 og 2015.

Vel møtt!

NB! Pressemøtet blir overført på nett-TV på regjeringen.no: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/lyd_bilde/nett-tv/Nett-TV-Pressemote.html?id=766501

Pressetelefon: 919 14 777 (08-16)