Pressetreff mandag 4. mai: Utbyggingsselskap for vei - oppretting av interimselskap, oppnevning av styre

Report this content

Samferdselsdepartementet oppretter mandag 4. mai et interimselskap med oppgave å forberede og tilrettelegge for at et utbyggingsselskap for vei kan være operativt snarest mulig etter etablering 1. januar 2016. Departementet vil samtidig oppnevne styre for interimselskapet.

Oppretting av et slikt interimselskap ble vedtatt av Stortinget i juni 2014.

Vi inviterer til pressetreff mandag 4. mai, klokken 11, Auditoriet, 1. underetasje, R5, Akersgata 59, Regjeringskvartalet, Oslo.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen orienterer og svarer på spørsmål, sammen med medlemmer av styret for interimselskapet.

Vel møtt!