Priv. til red.: ​Pressetreff: Samferdselsministerens besøker Oppland

​Pressen inviteres til arrangement i Oppland 8. september i forbindelse med "Regjeringen ut i landet".

Program for samferdselsministerens besøk til Oppland

Kl 9.00-11.15 IKT-konferanse, Berglia Gjestestuer, Gran
Samferdselsministeren holder åpningsinnlegg og deltar i paneldebatt. Fornyings- , administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud deltar også. Tema: Regional utvikling med utgangspunkt i IKT, infrastruktur og kompetanse - småbyene som vekstarena. Arr: Hadelandshagen, Høgskulen i Gjøvik, Dialog StatBedrift.

Kl 12.15-13.00  Åpning av gang- og sykkelveg Fv 33 Østre Toten/Gjøvik
v/samferdselsministeren. Fornyings- , administrasjons- og kirkeministeren deltar også.

Kl 14.15-15.00 Samferdselsministeren besøker prosjektet E6 Øyer-Tretten
Orientering om status og framdrift på E6 Øyer-Tretten.

Kl 15.25-16.30  Besøk hos Statens vegvesen på Lillehammer
Orientering om etaten sitt arbeid for inkluderende arbeidsliv. Fornyings- , administrasjons- og kirkeministeren deltar også.


Pressekontakt:
Anne Marie Storli, Samferdselsdepartementet
Telefon 22 24 83 22,  mobil:  917 33 650