Priv. til red.: Presseinvitasjon - regjeringen inviterer til klimadugnad

Den 13. mars 2014 inviterer regjeringen sentrale næringslivsaktører, stortingspolitikere arbeidslivs- og miljøorganisasjoner til et dialogmøte om veien frem til lavutslippssafunnet. Konferansen vil også være en arena for innspill til regjeringens arbeid med å forsterke klimaforliket.

Konferansen er åpen for pressen - se detaljer om påmelding under

Fra regjeringen deltar:

 • Statsminister Erna Solberg
 • Klima- og miljøminister Tine Sundtoft
 • Finansminister Siv Jensen
 • Olje- og energiminister Tord Lien
 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
 • Næringsminister Monica Mæland
 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
 • Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
 • Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Tid: 13. mars 2014, kl 09.00-13.30

Sted: Oslo Rådhus

Konferansen er åpen for pressen.

Merk: For å få akkreditering må påmelding skje senest innen fredag 7. mars
på  samraadkonferansen@kld.dep.no

Det er muligheter for intervjuer i pauser og etter konferansen.

Hovedtemaene er:

 • Omstilling til lavutslippssamfunnet
 • Fornybar energi
 • Investeringer i lavutslippsutvikling
 • Byutvikling og transport
 • Helhetlig omstilling og fornybare ressurser

Det blir en rekke internasjonale og nasjonale innledere, blant andre:

 • Sir John Gummer, Lord Deben leder ”Committeee on Climate Change” i Storbritannia. Han skal snakke om hvilke muligheter omstilling til lavutslippssamfunnet gir for vekst og videre utvikling av velferdssamfunnet. Han er tidligere britisk miljøvernminister
 • Sarah McPhee, administrerende direktør for Storebrand i Sverige, kommer for å fortelle om deres strategi for investeringer i lavutslippsutvikling og -teknologi. 
 • Olivier Paturet - leder for Nissan Zero Emission programmet. Han vil snakke om  suksesskriterier globalt for fortsatt elbil satsing og hvilken rolle nasjonal virkemiddelbruk spiller.

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Jon Berg, 90569495