Priv. til red.: Pressetreff -samferdselsministeren mottar utredning om ikke-elektrifiserte jernbanestrekninger

Vi inviterer til pressetreff fredag 11. desember i forbindelse med at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottar Jernbaneverkets utredning om strategi for driftsform på de ikke-elektrifiserte strekningene av jernbanedirektør Elisabeth Enger. 

Sted: Statsrådens møterom, 9. etasje, R5, Akersgata 59, Oslo
Tidspunkt: Fredag 11. desember kl. 12.00

Etter at utredningen fra Jernbaneverket er presentert, vil samferdselsministeren kommentere og svare på spørsmål, sammen med jernbanedirektøren.    

Vel møtt!

Pressekontakt: Seniorrådgiver Edvard Andersen, Kommunikasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet, tlf.: 905 11 667