Priv. til red.: Samferdselsministeren inviterer til pressetreff i Oslo i dag kl. 10 (live overføring)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møter pressen for å orientere om status i arbeidet med valg av hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet.

FØLG PRESENTASJONEN PÅ NETT-TV : https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/sd/nyheter/2015/nett-tv-pressekonferanse-med-samferdselsministeren/id2468163/

Tid: Fredag 18. desember kl. 10
Sted: Presserommet i R6, Teatergata 9

Kontaktpersoner:

Fungerende kommunikasjonssjef Susanne Moen Stephansen, tlf. 48032792
Politisk rådgiver Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, tlf. 47251338

Pressekonferansen vil bli streamet på Samferdselsdepartementets sider på regjeringen.no/sd.