Punktlighetsmålene for persontogene nådd for første gang siden 2005

- For første gang siden 2005 var i snitt ni av ti persontog i rute i 2012. Denne forbedringen av punktligheten viser at regjeringens innsats på vedlikehold og fornyelse av jernbanen gir resultater som kommer de reisende til gode, sier samferdselsminister Marit Arnstad.     

I 2012 ble Samferdselsdepartementets punktlighetsmål for persontog (90 prosent) og Flytoget (95 prosent) nådd, og det med en margin på om lag 1 prosentpoeng for begge. I fjor var punktligheten 91,2 prosent for persontog og 95,8 prosent for Flytoget. Punktligheten har blitt stadig bedre siden bunnåret 2010. For persontog og Flytoget har punktligheten henholdsvis økt med om lag 5 og 4 prosentpoeng siden 2010.

- Jernbanebudsjettet har økt med 94 prosent og jernbaneinvesteringene er tredoblet siden vi overtok i 2005. Vi har åpnet, under bygging og til oppstart 100 kilometer dobbeltsporet jernbane. Den store vedlikeholdsinnsatsen som er gjort i de senere år har også bidratt til den positive utviklingen for punktligheten, sier Arnstad.

Punktlighetstall 2009-2012 (i prosent)

2009 2010 2011 2012
Alle persontog 86,6 85,5 88,6 91,2
Flytoget 94,3 92,0 94,3 95,8

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.nr.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)