Regionale flyruter: Widerøe vinner kontrakt for åtte flyruter i Sør-Norge

Samferdselsdepartementet innstiller Widerøe's Flyveselskap AS som kontraktvinner på drift av regionale flyruter i Sør-Norge fra 1. april 2016.

- Det regionale flytilbudet utgjør en viktig del av transporttilbudet i Norge. Gjennom tildeling av nye kontrakter på de regionale flyrutene på Vestlandet og Røros sikrer regjeringen et godt flytilbud i disse regionene, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Samferdselsdepartementet lyste 7. mai 2015 ut nytt anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge. Flyselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere anbud på drift av til sammen åtte flyruter for perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020. De aktuelle flyrutene er:

1. Røros – Oslo 2. Førde – Oslo 3. Sogndal – Oslo 4. Sandane – Oslo 5. Sogndal – Bergen 6. Sandane – Bergen 7. Førde – Bergen 8. Ørsta-Volda – Bergen

To flyselskap deltok i konkurransen, tilbudene ble grundig vurdert
To flyselskaper leverte anbud til Samferdselsdepartementet innen anbudsfristens utløp 7. juli 2015. De to selskapene var:

• Danish Air Transport AS • Widerøe's Flyveselskap AS

Samferdselsdepartementet har vurdert anbudene. I tillegg har anbudene blitt vurdert av Luftfartstilsynet, for økonomi og teknisk/operative forhold. Departementet har med bakgrunn i gjennomgangen bestemt å gi kontrakt på alle de utlyste rutene til Widerøe's Flyveselskap AS.

Anbudet fra Danish Air Transport AS, som bare hadde lagt inn bud på flyruten Røros – Oslo, er avvist på grunn av for lavt antall tilbudte avganger. Dette er vurdert som et avvik fra kravene i forpliktelser til offentlig tjenesteyting som gjør det nødvendig for departementet å avvise anbudet.

Flere flyruter drives kommersielt
Samferdselsdepartementet har vurdert at Flyrutene Florø – Oslo, Florø – Bergen og Ørsta-Volda – Oslo har grunnlag for videre drift på kommersielle vilkår. Statlig kjøp opphører på disse rutene ved utgangen av inneværende kontraktsperiode 31. mars 2016.

- Det er positivt å se at det er markedsgrunnlag for å drive disse rutene videre kommersielt. Det betyr at disse skattepengene kan benyttes på formål flere innbyggere kan nyte godt av, sier samferdselsministeren.

På grunn av lave passasjertall vil staten heller ikke kjøpe flytransport på ruten Fagernes-Oslo etter 1. april 2016. Dette ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2015.

For flere opplysninger: