Regjeringen vil rydde i parkeringsbransjen og gi sterkere forbrukervern – Nytt parkeringsregelverk sendes på høring

Regjeringen sender i dag ut forslag til nytt parkeringsregelverk for privat og offentlig parkeringsvirksomhet.

- Vi ønsker ryddige forhold i parkeringsbransjen og foreslår nå et felles parkeringsregelverk for privat og offentlig parkeringsvirksomhet. Nå får vi et brukervennlig regelverk med likere vilkår for offentlig og privat parkeringsvirksomhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forslaget tar for seg de aller fleste sider av parkeringsvirksomhet.

- Regjeringen er opptatt av både å sikre ryddige forhold i parkeringsbransjen, og å styrke forbrukernes rettigheter. Jeg er ikke tilfreds når jeg hører de mange negative erfaringer folk har med parkeringsbransjen, sier samferdselsministeren.

Les hele pressemeldingen, og få tilgang til høringsdokumentene, på våre nettsider:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger.html?id=810