Revidert budsjett 2012: Vel 515 millioner kroner til samferdsel

- Regjeringen prioriterer trygghet i hverdagen og trygghet for arbeidsplasser. Vi foreslår i alt 516,3 millioner kroner til ulike samferdselstiltak. Vi sikrer arbeidsplasser ved å legge til rette for mer malmtransport på Ofotbanen. Videre holder vi det vi har lovet og prioriterer opprydding og sikring etter brann, ras og flom, ulike trafikksikkerhetstiltak og økt beredskap i mobilnettet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringen foreslår i alt 516,3 millioner kroner til ulike samferdselstiltak over  statsbudsjettet for 2012.

Økningen er fordelt med 160 millioner kroner til vegformål, 326,3 millioner kroner til jernbane og 30 millioner kroner til telesikkerhet og –beredskap.

Veg – 160 millioner kroner
Til sammen 80 millioner kroner skal gå til utbedringer etter ras og flom på riksvegnettet.

I alt 40 millioner kroner er ekstramidler til tiltak for bedre trafikksikkerhet.

40 millioner kroner skal nyttes til tiltak for bedre sikkerhet i Oslofjordtunnelen på riksveg 23. Bakgrunnen er brannen i tunnelen i 2011.

Jernbane – 326,3 millioner kroner
Til utbedringer etter ras, flom og brann på jernbanenettet og til brannverntiltak i Oslotunnelen er det foreslått til sammen 200 millioner kroner.

100 millioner kroner er foreslått over Jernbaneverkets investeringsbudsjett til Ofotbanen.

Beløpet gjelder dekning av Jernbaneverkets andel av utgiftene i 2012 til oppgradering av Fagerneslinja og tilpasninger på Narvik containerhavn.

I tillegg foreslås 26,3 millioner kroner til prosjektet ”Fysisk skille Jernbaneverket – Bane Tele AS”. Beløpet er en del av utgiftene til nødvendige skjermingstiltak for å få til et fysisk skille mellom Jernbaneverkets og BaneTeles tekniske utstyr, som tidligere delte tekniske rom.

Tele – 30 millioner kroner                                                                                                                          
30 millioner kroner er foreslått som tilskudd til telesikkerhet- og beredskap. Beløpet gjelder  innføring av ordning med prioritet i telenettet – for brukere med samfunnsviktige oppgaver.       


For flere pressemeldinger fra revidert budsjett 2012 - se:

For flere opplysninger - se:

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)