Revidert nasjonalbudsjett 2014: Utbyggingsselskap for veg

- Regjeringa vil ha utbyggingsselskapet for veg på plass så fort som mogleg, slik at vi kan løfte fleire vegprosjekt og gjennomføre utbygginga meir effektivt enn i dag. Vi legg opp til at eit interimsselskap blir oppretta hausten 2014, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Priv. til red.:

Les heile pressemeldinga og 10 andre pressemeldingar frå i dag om revidert budsjett og anna her:

http://www.regjeringen.no/nn/dep/sd/pressesenter/pressemeldingar.html?id=810