Saltenpendelen: Ny holdeplass og økt kapasitet gir bedre togtilbud

- Nå setter vi inn ekstra togsett og feirer nyåpnet holdeplass på Tverlandet. Dette er noen av grepene som skal styrke togtilbudet mellom Bodø og Fauske. Vi håper dette bidrar til at lokaltogtilbudet mellom Bodø og Rognan passerer en ny milepæl i år, nemlig 100 000 reisende på ett år.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Tverlandet holdeplass på Saltenpendelen i dag åpnet for. 

Togtilbudet kan passere 100 000 reisende i 2015
- Regjeringen er opptatt av å legge til rette for et bedre togtilbud i byområdene. Jo flere som pendler med tog til og fra Bodø, desto mer bidrar det til at innfartstrafikken til Bodø blir både mer tidseffektiv og miljøvennlig. Vi er derfor opptatt av å styrke Saltenpendelen, sier samferdselsministeren.

Lokaltogtilbudet på Saltenpendelen mellom Bodø og Rognan ble etablert i januar 2001. I løpet av det første driftsåret benyttet vel 45 000 reisende seg av tilbudet. I 2014 hadde tallet vokst til 90 000 passasjerer. NSB regner med at økt kapasitet og ny holdeplass på Tverlandet skal bidra til at tallet på reisende på Saltenpendelen passerer 100 000 i 2015.

Byggingen av Tverlandet holdeplass ble påbegynt i juni 2014 og har en kostnad på nær 27 millioner kroner.

Bedre tilbud med økt kapasitet
Fra i dag forbedres også togtilbudet på Saltenpendelen ved at det settes inn ett ekstra togsett i rushtidsavgangene fra mandag til fredag.

Det forbedrede togtilbudet på Saltenpendelen er en del av avtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB AS om statlig kjøp av persontransport med tog. 


For flere opplysninger – se:


For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)