Samferdselsdepartementet: Statssekretær til Danmark for å diskutere ekommarkedet

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Reynir Jóhannesson reiser mandag 21. september til Danmark for å lære mer om det danske ekommarkedet. Tema som skal diskuteres er blant annet regulering av bredbånd og mobil.

Arbeid med norsk ekomplan – høste erfaringer fra Danmark

- Det danske ekommarkedet er underlagt den samme EU-reguleringen som i Norge, men har andre utfordringer når det gjelder utbyggingskostnader og dekning. Jeg er opptatt av å lære om danskenes erfaringer på dette området og tar med meg dette inn i vårt arbeid med norsk ekomplan, sier Jóhannesson.

Statssekretæren skal møte relevante departement og tilsynsmyndigheter, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen.

EUs ekomregulering skal diskuteres

I EU pågår det nå et revisjonsarbeid av ekomreguleringen.

- Det er spesielt viktig for Norge å samarbeide godt med de andre Nordiske landene i arbeidet med revisjonen av EUs ekomregulering. Norden er langt fremme på ekomområdet, og vi møter derfor utfordringer og utviklingen tidligere enn andre land i Europa, sier Jóhannesson.