Samferdselsminister Arnstad møter den irske transportministeren

- Irland overtar EU-formannskapet 1. januar 2013, og kommer dermed til å ha en helt sentral posisjon i EU-systemet det kommende halvåret. Dagens møte med min irske kollega Leo Varadkar er derfor viktig for fremme norske posisjoner på EU-saker som kan få stor betydning for Norge, sier samferdselsminister Marit Arnstad.  

Hovedsakene på dagens møte i Dublin er:

  • EU-kommisjonens kommende forslag om Jernbanepakke IV. Forslaget innebærer blant annet å konkurranseutsette den innenlandske persontransporten med tog. Direktetildeling av togruter, slik praksisen i hovedsak er i Norge i dag, skal ikke lenger tillates.

  • Forslaget fra EU-kommisjonen om ny kjøretøykontrollpakke. Forslaget innebærer blant annet endrede regler for periodisk kjøretøykontroll, noe som kan føre til flere og hyppigere ”EU-kontroller” for norske bileiere.

  • Diskusjon om kabotasje innen vegtransport: Under hvilke vilkår skal utenlandske transportører utføre gods- og turbussoppdrag i Norge? Lastebilnæringen i Norge har fremmet krav om at denne virksomheten innen godstransport er konkurransevridende og må begrenses. En viktig årsak skal være lønns- og arbeidsvilkår hos de utenlandske transportørene som kan minne om sosial dumping.

- Jeg er skeptisk til å liberalisere togtransporten og å øke tallet på EU-kontroller. Jeg er også opptatt av at norske og utenlandske transportører skal konkurrere på like vilkår. Dersom norske synspunkter skal bli hørt i EU-systemet, er det viktig å være aktiv tidlig i prosessen, sier Arnstad.

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08 – 16)