Samferdselsministeren besøker Kvitsøy i Rogaland

Tirsdag 16. september tilbringer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen dagen i Rogaland. Han får omvisning på Sola lufthavn, blir med på båttur med skip som driver kjerneboring i Boknafjorden, besøker sjøtrafikksentralen og losformidlingen på Kvitsøy og drar på befaring der Rogfast-tunnelen kommer opp på Kvitsøy.

Pressen er velkommen til å være med på turen. Ta gjerne kontakt på forhånd.

Program:

11.40: Omvisning og orientering på Sola lufthavn v/Avinor

12.00: Båttur med MS Island Performer, skips som driver med kjerneboring i Bokanfjorden i   forbindelse med utbygging av Rogfast v/Statens vegvesen

14.45: Møte/omvisning på sjøtrafikksentralen og losformidlingen på Kvitsøy v/Kystverket

15.50: Møte/befaring ved tunnelpåhugget for Rogfast på Kvitsøy v/Statens vegvesen

19.00 Befaring med losbåt v/Kystverket

Kontaktperson: Susanne Moen Stephansen, Samferdselsdepartementet, tlf. 480 32 792