Samferdselsministeren inviterer til pressekonferanse fredag 6. juni

På pressekonferansen vil utvalget som har vurdert deling av informasjon fra Statens vegvesens ulykkesanalysearbeid (UAG) overlevere sin rapport til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Tid: kl. 09:45

Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59

Om utvalget
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nedsatte i september 2014 et uavhengig utvalg for å vurdere hvordan Statens vegvesen har praktisert offentlighet knyttet til dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken. Utvalget er ledet av Hans Petter Graver, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo. I tillegg har utvalget bestått av professor dr. med Inggard Lereim, NTNU, politiadvokat Kristin Bjelkemyr-Østvang, Utrykningspolitiet og advokat Berit Reiss-Andersen, Reiss-Andersen & Co.  Utvalgets mandat finner du her.

Med unntak av Inggard Lerheim, vil hele utvalget være til stede på pressekonferansen. Det vil også fungerende vegdirektør Lars Aksnes.


Ved eventuelle spørsmål - ta kontakt med:

  • Underdirektør Susanne Moen Stephansen, tlf: 480 32 792
  • Politisk rådgiver Reynir Jóhannesson, tlf.: 465 48 595